Bình luận

Ai lại kì thị v nhỉ. Thấy clc và tt cũng như nhau thôi. Chảnh hay thái độ là do con nguời họ chứ do học clc hay tt đâu. Bạn t học clc đầy. Vì gia đình họ muốn con họ có môi trường học tốt nhất chứ gia đình bạn t không quá giá khả để dùng từ con nhà giàu
Chất lượng cao thì sống "đại trà" lại một chút, còn dân "đại trà" thì cứ sống một cuộc sống chất lượng cao thôi. Có cái quần què gì mà ầm ĩ hoài?!?
Nếu muốn kì thị hay không thì khi ra Trường đi làm hãy kì thì nhau vì lúc đó sẽ biết người nào giỏi hơn người nào, còn bây giờ khi còn chung một ngôi Trường thì nên cùng nhau xây dựng một tập thể để đưa Trường phát triển. Cái nào cũng có cái giá trị của nó, nên " việc nhà bạn, bạn làm. Việc nhà tôi, tôi làm, không ai làm phiền nhau". Bây giờ lo trả nợ môn để ra Trường đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa #Alex