Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
[Góc tìm đồ] Ngày 23/4 tại giảng đường 1 có nhặt dc ví của chị
Hình mô tả cho bài confession
[Góc tìm đồ] Ngày 23/4 tại giảng đường 1 có nhặt dc ví của <a href="https://confession.vn/11942-chac-chan-cac-ban-se-nhin-thay-me-cua-cac-ban-trong-cau-chuyen-minh-sap-ke-ve-me-minh-me-minh/" title="chị" alt="chị">chị</a> này Có gì liên hệ <a href="https://confession.vn/13554-viet-ra-nhung-dong-tam-su-nay-that-buon-moi-thu-qua-chong-vang-h/" title="lại" alt="lại">lại</a> số : 01285751030 nhận <a href="https://confession.vn/bo-me-phan-biet-oi-xu-qua/" title="lại đồ" alt="lại đồ">lại đồ</a> !!!