Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
3 năm trước
<Góc thật thà> Bạn từng nghĩ người yêu bạn là người như thế nào?
<Góc thật thà> Bạn từng nghĩ người yêu bạn là người như thế nào? Và hiện tại thì???