Bình luận

Đọc thị để giải trí thôi ☺☺ Tốt nhats đừng để nó ảnh hưởng tới cuộc sống ngoài đời như nhiều người ??
Bọn làm loạn hẳn là bọn mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy :))))) Đm quản fd mình đéo kĩ lắm fan ngu thì chấp nhận đi chứ đ gì vào đây cào l ăn vạ :))))) trá hình của cmay có tâm quá ngồi viết 1 đống những bài dài hơn cái bơm nữa :)))))