Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
“Góc nói xấu” ? Ông bà nào không có gấu thì để lại cmt ❤️
Hình mô tả cho bài confession
“Góc <a href="https://confession.vn/117xx-iem-cong-khu-vuc-e-tai-chua-bao-gio-ngung-hot-o-truong-y-cung-nhu-bao-truong-khac-moi-ki-tuyen/" title="nói" alt="nói">nói</a> xấu” ? Ông bà nào không có gấu <a href="https://confession.vn/12302-an-ong-la-phai-co-trach-nhiem-chan-that-moi-nguoi-a-minh-hoc-neu-nam-thu-3-la-k57-con-con-ban/" title="thì để" alt="thì để">thì để</a> lại cmt ❤️ vớ vẩn <a href="https://confession.vn/11177-nguoi-yeu-minh-van-hon-la-nguoi-minh-yeu-voi-minh-thi-la-vay-boi-vi-minh-a-nhan-ra-minh-cung-y/" title="lại" alt="lại">lại</a> bắt được con bò lạc về làm gấu nè ??? #bỏng