Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
- Góc nói xấu - Kể về sự bất công của bố mẹ bạn đi
Hình mô tả cho bài confession
- Góc <a href="https://confession.vn/10160-chi-oi-chi-thay-ta-cho-em-chua-minh-quen-chi-khi-minh-moi-la-tan-sinh-vien-k54-neu-con-chi-thi/" title="nói xấu" alt="nói xấu">nói xấu</a> - Kể về sự bất công của bố mẹ bạn đi :(