Bình luận

Lộc ơi con đang nơi đâu về trả tiền bố mau. 350k đó còn chưa tính lãi. Về nhà mẹ chờ em chông, 3 hồn 7 vía lộc nơi đâu xin hãy về. Hôm qa lộc mới ăn bát cháo gà Hôm nay lộc đã bỏ nhà da đi