Bình luận

1 ngày 100 rep thụt dầu tập gym chạy bộ các kiểu . Thế mà lên lấy 350ml t sỉu chúng mày ạ . Lúc lên t còn bảo vs bà điều dưỡng cỡ e thì phải lấy 450ml . Lúc sỉu bị tát sml để t tỉnh dậy nhụt ẻo tả nổi ??
nhiều ng pm nghe ghê lắm,lấy máu xong xỉu lên,xỉu xuống,mà mình lấy xong thấy tỉnh như ruồi là sao ta,mới bớp có chút xíu bác sĩ pm xong ròi,nhanh vãi ???