Bình luận

Đồ ăn bk chưa bao giờ ngon cũng chưa bao giờ rẻ =)) Ăn cơm ktx bk mới thấy bên kinh tế rẻ như nào :(((