Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
- Góc dư âm - Khi bạn đi quẩy nhưng nhớ ra sáng mai phải
Hình mô tả cho bài confession
- Góc dư âm - Khi bạn đi quẩy <a href="https://confession.vn/hay-tran-trong-nhat-inh-phai-tran-trong-khoang-tho/" title="nhưng nhớ" alt="nhưng nhớ">nhưng nhớ</a> ra sáng mai <a href="https://confession.vn/ca-the-gioi-nam-tren-wall-topcomments/" title="phải" alt="phải">phải</a> học đại số ????