Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Góc Dejavu =)))) Thời tiết mấy hôm nay tự dưng nhớ đến bài hát huyền
Hình mô tả cho bài confession
Góc Dejavu =)))) Thời tiết mấy <a href="https://confession.vn/14062-ko-biet-vay-rau-thi-sao-thi-chia-tay-a-qua-nha-anh-nguoi-yeu-cho/" title="hôm" alt="hôm">hôm</a> nay tự dưng nhớ đến bài hát huyền thoại này =)))) từ 2009...giờ gần <a href="https://confession.vn/11855-co-ai-song-noi-chi-can-an-com-voi-nhung-thu-nay-thuc-on-thu-2-xi-dau-lac-ruoc-dua-chuot-thuc-o/" title="10 năm" alt="10 năm">10 năm</a> rồi đấy :) #VTV24<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/1976024255780790/ ]</div>