Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
[Góc con nhà người ta] Nhiều khi nghĩ bố mẹ mình ko tiếp xúc với
Hình mô tả cho bài confession
[Góc con nhà người ta] Nhiều khi nghĩ bố <a href="https://confession.vn/en-au-r/" title="mẹ mình" alt="mẹ mình">mẹ mình</a> ko tiếp xúc với công nghệ quả là điều may mắn.... :'( Sơ lược bảng điểm đại học: A và A + : 43/45 môn chiếm 96% Chỉ có 2 môn được B, chiếm 4% Tổng điểm thang 10 : 9.3/10. Tổng điểm thang 4: 3.95 /4. Bảng điểm thuộc về thủ khoa <a href="https://confession.vn/13970-muon-thay-oiphai-co-nguoi-yeu-chuyen-nay-ko-phai-cua-em-ma-la-cu/" title="đầu ra" alt="đầu ra">đầu ra</a> K56 đợt 1 năm 2018. Họ và tên : Nguyễn Xuân Thị Hiền Viện Ngân Hàng Tài Chính. Chuyên ngành : Tài Chính <a href="https://confession.vn/14034-chia-tay-vi-nguoi-yeu-qua-luoi-co-ai-nhu-toi-chan-nguoi-yeu-vi-b/" title="Doanh Nghiệp" alt="Doanh Nghiệp">Doanh Nghiệp</a> Lớp : TCDN 56B - 18.11.1996