Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
[Góc bị từ chối] "Hôm nay em rất buồn. Nhờ ad đăng giùm em tấm
Hình mô tả cho bài confession
[Góc bị từ chối] "Hôm nay em <a href="https://confession.vn/7-ieu-ban-nen-dan-long-moi-ngay-1-ung-ghen-ti-vi-nguoi-khac-chin-chan/" title="rất" alt="rất">rất</a> buồn. Nhờ ad đăng giùm em tấm hình kèm theo: Mình thật tâm đến <a href="https://confession.vn/14173-chia-tay-vi-anh-em-grab-trong-ao-ho-con-trai-cung-kho-hieu-ko-ke/" title="như vậy" alt="như vậy">như vậy</a> thế nhưng không được đồng ý. Có ai giải thích được vì sao mình lại bị từ chối không? <a href="https://confession.vn/13716-tai-sao-nam-nao-may-cung-loi-tao-i-cau-duyen-voi-may-bang-uoc-va/" title="Chỉ đơn" alt="Chỉ đơn">Chỉ đơn</a> thuần làm bạn thôi mà. Hay tại người đó suy nghĩ quá nhiều rồi?" --- #Cua