Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
iu Shin vs Ran
một năm trước
Giọng zai Hà Nội
Là âm thanh ấm hơn cả cái lò sưởi, tuy nghe có vẻ hơi..... đểu một chút nhưng rất bánh cuốn