Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
iu Shin vs Ran
6 tháng trước
Giọng zai Hà Nội
Là âm thanh ấm hơn cả cái lò sưởi, tuy nghe có vẻ hơi..... đểu một chút nhưng rất bánh cuốn