Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Giờ cứ khóa lại cho chắc :v. Không tin ai hết. #Nắng
Hình mô tả cho bài confession
Giờ cứ <a href="https://confession.vn/ong-noi-tot-qua-________-topcomments/" title="khóa lại" alt="khóa lại">khóa lại</a> cho chắc :v. Không tin ai hết. #Nắng