Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ghét kiểu người như này! Đi đường đã mệt rồi thuốc lá còn bay mù
Hình mô tả cho bài confession
Ghét <a href="https://confession.vn/sot-ruot-lam-roi-ay-vovanpage/" title="kiểu người" alt="kiểu người">kiểu người</a> như này! Đi đường đã mệt <a href="https://confession.vn/11925-tai-nan-kho-o-ngay-ra-mat-minh-la-dan-is-vnu-nam-nay-27-tuoi-anh-la-k46-sinh-nam-86-hoc-neu-la/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> thuốc lá <a href="https://confession.vn/14569-i-boi-ko-em-oi-may-ong-bach-khoa-bi-ien-het-ca-roi-cho-minh-tro/" title="còn bay" alt="còn bay">còn bay</a> mù mịt :) #Beatvn