Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
GFRIEND đã trở lại cùng với MV " SUNNY SUMMER " link: https://youtu.be/9iPLjmz3_U4 ------------ #Sói
Hình mô tả cho bài confession
GFRIEND đã trở <a href="https://confession.vn/11567-cao-thap-lep-khung-gi-gi-o-chua-kho-bang-beo-map-minh-k54-neu-minh-kha-beo-a-khong-rat-la-beo/" title="lại" alt="lại">lại</a> cùng với MV " SUNNY SUMMER " link: https://youtu.be/9iPLjmz3_U4 ------------ #Sói