Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
"Gâu gâu"...Có khi nói đc tiếng chó luôn chứ chẳng đùa...=)))
Hình mô tả cho bài confession
"Gâu gâu"...Có <a href="https://confession.vn/13829-me-chong-gioi-thieu-voi-moi-nguoi-chut-em-hoc-ke-toan-a-ra-truon/" title="khi nói" alt="khi nói">khi nói</a> đc tiếng chó <a href="https://confession.vn/11450-binh-tinh-giai-quyet-ke-thu-3-xen-vao-gia-inh-chao-ca-nha-chi-k49-cua-neu-luc-au-cung-ko-nghi/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a> chứ chẳng đùa...=)))