Bình luận

Hầu hết không thứ nào dễ đến đâu cậu ạ. Tình yêu nếu tìm kiếm thì nó là thứ khó đến nhất, và cũng có thể dễ đi. Đúng ! Dễ đi thật nhưng cũng để lại rất nhiều vết chai sạn cho con người !