Bình luận

Đậm chất ngôn tềnh, 3 điểm về chỗ Khoe bồ sẽ tạo nghiệt m có biết không hả. Mà t thắc mắc, 2 cha này mạnh như nhau thì ai trên ai dưới nhỉ????