Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G28918 Đồng tình với bạn G28905 vì em nhà mình cũng thế ? suốt ngày
Hình mô tả cho bài confession
#G28918 Đồng <a href="https://confession.vn/14329-ai-cung-co-mot-thoi-thanh-xuan-ep-e-va-se-ep-e-hon-neu-no-co-cai/" title="tình" alt="tình">tình</a> với bạn G28905 vì em nhà mình cũng thế ? suốt <a href="https://confession.vn/14172-that-su-ton-tai-nhung-thang-eo-biet-hon-la-gi-buc-minh-qua-nen-l/" title="ngày vào" alt="ngày vào">ngày vào</a> nhóm học hỏi rồi khi mình hỏi ai chỉ em những <a href="https://confession.vn/anh-nghi-le-voi-nguoi-yeu-___________-gethighhh/" title="câu này" alt="câu này">câu này</a> em bảo là cô sục chỉ em đó @@ nhưng mình thấy em vui hơn nên cũng mình cũng vui lây luôn, kể từ đó mình và em nhà là học trò của cô lun ? ------------------------------------------------ Thôi thì thuận vợ thuận chồng. Nghĩ cảnh mỗi lần giận nhau rồi đùng 2 người chửi nhau theo kiểu cô mà t mắc cười phọt rắm P/s:Riết rồi chân kinh của cô sẽ lan truyển khắp cả thế giới. --#RuM--