Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
5 năm trước
#G28785 Xưng mày tao nhe. Chuyện là tao có con vợ, 2 đứa ở chung
Hình mô tả cho bài confession
#G28785 Xưng mày tao nhe. Chuyện là tao có con vợ, 2 đứa ở chung cũng đã lâu, <a href="https://confession.vn/14483-co-nguoi-yeu-la-thanh-o-hoi-thanh-cua-uc-chua-troi-me-em-co-anh/" title="mỗi lần" alt="mỗi lần">mỗi lần</a> tao với nó cãi nhau là nó giận mấy ngày liền, thế là tao bị bỏ đói. Cơ mà ngộ lắm, nó giận không <a href="https://confession.vn/13484-than-chu-viet-nam-vo-ich-co-bac-nao-nhu-em-ko-em-voi-thang-ban-b/" title="chịu" alt="chịu">chịu</a> làm hòa tao chỉ cần nói "mày giận tao nữa, tao giành đầm với mày đó con chó" chỉ cần một câu nói <a href="https://confession.vn/14083-noi-kho-cua-con-gai-vai-rong-e-thay-buon-qua-cac-bac-a-cha-la-ho/" title="đó thôi" alt="đó thôi">đó thôi</a> nó cười với tao như một con điên, tao không hiểu vì sao nhưng thôi lên đây chia sẻ cho anh em tí kinh nghiệm vậy thôi, sau này ny có giận thì dọa như thế đảm bảo hết giận ngay. ------------------------------ Cái gout “mặc bộ đồ bộ, mặt rổ nữa rồi về giành đầm với nhau” là đang hot trend nghen. Cơ mà chớ học theo kẻo thành chị em kết nghĩa đó =))) -3T-