Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G28481 Có nên nói ra mình thích người ta cho nhẹ lòng rồi để mất
Hình mô tả cho bài confession
#G28481 Có nên nói <a href="https://confession.vn/10354-chia-tay-vi-nguoi-yeu-thich-lam-tro-con-bo-roi-minh-k53-ra-truong-c-2-nam-minh-ra-ot-1nguoi-ye/" title="ra mình" alt="ra mình">ra mình</a> thích người ta cho nhẹ lòng rồi để mất tình bạn hay là không nói ra mà giữ trong lòng? Tình hình e còn học chung vs bạn ấy thêm 1 năm nữa và e sợ nói ra thì sẽ k làm bạn nữa :(( E nên làm gì? ------------------------------ Nói ra đi em, dù kết quả như thế nào thì em cũng sẽ không phải hối tiếc trong lòng. Vì nếu người ta thật sự <a href="https://confession.vn/12345-minh-la-mot-cuu-sinh-vien-k47-cua-neu-hien-minh-a-lap-gia-inh-uoc-07-thang-22-ngay-va-hien-a-l/" title="cũng xem" alt="cũng xem">cũng xem</a> em là bạn thì sẽ không vì như vậy mà từ bỏ em đâu, còn nếu người ta tránh mặt em <a href="https://confession.vn/10026-lan-au-i-xem-phim-ma-voi-gai-moi-nguoi-o-ay-co-ai-co-cam-giac-so-ma-nhu-minh-ko-minh-k55-neu-t/" title="" alt=""></a> thì......em. cũng không có gì để phải tiếc một người như vậy cả! ••Long••