Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G28445 Chào các đồng râm :3 Chuyện là mình có anh người yêu hơn cả
Hình mô tả cho bài confession
#G28445 Chào các đồng râm :3 Chuyện là mình có anh người yêu <a href="https://confession.vn/10512-chao-ca-nha-em-la-girl-neu-viec-lam-yeu-thich-moi-ngay-la-oc-cfs-hom-nay-co-cai-cfs-ma-co-ong/" title="hơn cả" alt="hơn cả">hơn cả</a> chục tủi :3 Sở thích quái lạ của hắn là cắn! Bà mịe cắn bất chấp :3 Đụng <a href="https://confession.vn/14268-ua-anh-tu-mua-tu-tang-chu-ai-bao-anh-mua-ngu-that-la-ngu-moi-ngu/" title="đâu cắn" alt="đâu cắn">đâu cắn</a> đó! Hôn chỗ éo nào cũng cắn! Cắn cái muốn <a href="https://confession.vn/11608-o-ay-co-ai-la-con-gai-ko-biet-nau-an-ko-a-em-ung-thuc-su-la-con-gai-ma-ko-biet-nau-an-em-chi-b/" title="chết vậy" alt="chết vậy">chết vậy</a> đó!! Cái gì cũng tốt chỉ mỗi việc cắn tao cái nào đó điếng người ?? ----------------------------------------------- Nói chung khuôn mặt của tôi sau khi đọc CFS này như trong ảnh =))) -#AD20-