Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G28226 Tao quyết định đá thằng bồ tao cách đây 2 hôm sau gần năm
Hình mô tả cho bài confession
#G28226 Tao quyết định đá thằng bồ tao cách đây 2 hôm sau gần năm quen nhau và đôi ba lần chịch. Tao bot nó top, nó đẹp trai thư sinh gấp đôi tao nhưng không có nghĩa tao yêu nó mù quáng hơn yêu bản thân tao nhé. Mọi việc có vẻ ổn nhưng tao đell thể nào chấp nhận được cái việc nó seen xong đell rep. Tao nhìn muốn lộn ruột. <a href="https://confession.vn/13902-co-ai-nhu-em-khong-em-co-em-nguoi-yeu-kha-xinh-mat-baby-cute-ra/" title="Lần" alt="Lần">Lần</a> đầu tao ok,chắc nó bận. Lần 2 <a href="https://confession.vn/14011-co-phai-thu-thach-lon-nhat-cua-mot-moi-quan-he-tinh-cam-chinh-la/" title="tao cũng" alt="tao cũng">tao cũng</a> hậm hực,thôi nó việc nhiều chạy đi chạy lại chắc quên không rep. Lần cuối cùng nó về quê xong seen rồi không rep nguyên ngày. Biến! Tao chỉ muốn nói là ở vị trí của những đứa như tao cảm giác đó bị khinh bỉ,coi rẻ chứ đell phải chịch nhau xong rồi là của nhau,rep hay không có quan trọng đâu. Bỏ nha mấy đứa. Nó không rep block luôn. Ở vị trí của những đứa như nó thì tao chỉ muốn nói : Quá kém sang! Bye bích! ----------------------------- Không biết mọi người nghĩ thế nào về vấn đề này nhỉ. Về cơ bản, mình thấy bạn nói đúng, phép tôn trọng nhau tối thiếu. Bận có thể nói một câu không đáng bao nhiêu phút để nhắn tin <a href="https://confession.vn/11927-vua-hoc-ai-hoc-vua-on-thi-lai-nen-hay-khong-nen-xin-chao-moi-nguoi-em-la-99er-crush-neu-lau-ro/" title="lại" alt="lại">lại</a> cả. -3T-