Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27964 "Chào các bạn! Có vài người nhận xét tôi rằng như một đứa người
Hình mô tả cho bài confession
#G27964 "Chào các bạn! Có vài người nhận xét tôi rằng như một đứa người rừng. Không app trong giới, không game, không quá <a href="https://confession.vn/10028-vua-oc-mot-cai-cfs-ve-cua-oi-tien-ma-minh-nghi-lai-thay-cuoc-oi-minh-eo-le-qua-minh-la-k56-neu/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> mối quan hệ bạn bè. Vậy làm sao có thể kiếm nỗi 1 người. Có thể trả lời tôi không????" -------------------------- Chuyện tình yêu thường nãy nở từ những tình cảm cơ bản như bạn bè nên điều bạn cần là phải bước ra khỏi lớp vỏ khép kín của mình, cởi mở và kết nối <a href="https://confession.vn/gio-co-the-tin-uoc-ai/" title="hơn với" alt="hơn với">hơn với</a> cuộc sống, ví như tham <a href="https://confession.vn/13451-29-tuoichua-ban-gai-ma-ca-nha-a-sot-ruot-29-tuoi-2-bang-ai-hoc-1/" title="gia vào" alt="gia vào">gia vào</a> các sự kiện, âm nhạc, vui chơi, giải trí, giáo dục của cộng đồng hoặc bất cứ tổ chức nào bạn thấy thích và cố gắng giao tiếp với mọi người, biết đâu một nữa kia cũng sẽ tìm thấy bạn ở đó! ••Long••