Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27916 Bạn làm gì khi vợ bạn nhập ngũ và bị bọn cùng tiểu đội
Hình mô tả cho bài confession
#G27916 Bạn làm gì khi vợ bạn nhập ngũ và bị bọn cùng tiểu đội ăn hiếp và sĩ vã? Đến hôm nay nó mới dám kể cho tôi nghe. Nó ngồi khóc, tôi ngồi nghe. VE KÊU LỚN NHƯ CHƯA BAO GIỜ TÔI ĐƯỢC NGHE. Tôi bảo nó nhớ kĩ mặt từng thằng đi. Đợi. Không <a href="https://confession.vn/ai-a-tung-tap-tanh-lam-hoang-thuong-vs-cong-chua-ko-beatvn/" title="phải" alt="phải">phải</a> tôi sợ bọn kia mà không dám làm gì, tôi chỉ sợ nó sẽ bị ăn đập nhiều hơn thôi. Bực lắm rồi. Mà <a href="https://confession.vn/9657-yeu-nguoi-bang-tuoi-minh-la-k52-a-ra-truong-va-i-lam-uoc-2-nam-nguoi-yeu-cu-minh-bang-tuoi-minh/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> chẳng làm gì được. Bạn làm gì khi vợ bạn nhập ngũ và bị bọn cùng tiểu đội ăn hiếp và sĩ vã??? ____________________________ Hic mình không hiểu gì về quân ngũ <a href="https://confession.vn/11109-sinh-ra-a-lun-cung-la-cai-toi-hay-sao-minh-nam-nay-26-tuoi-a-ra-truong-ang-lam-ke-toan-cho-mot/" title="nên" alt="nên">nên</a> cũng không biết nữa. Mà nghe vậy xót thiệt chớ... Thân thụ yếu mềm :'( Giờ phải làm sao đây mng? - Hạ Vũ -