Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27704 Mình là trai thẳng... bạn gái mình chê mình ốm yếu nên mình quyết
Hình mô tả cho bài confession
#G27704 Mình là trai thẳng... bạn gái mình chê mình ốm yếu nên mình quyết định đi gym. Vào đó mình thân với 1 thằng gym khác... <a href="https://confession.vn/13278-nhanh-em-nhi-cung-3-nam-roi-xa-neu-gan-3-nam-minh-roi-xa-nhau-ly/" title="Lúc nào" alt="Lúc nào">Lúc nào</a> nó cũng đỡ tạ cho mình... Mỗi ngày đều cùng nhau luyện tập. Cho đến 1 ngày... mình nhìn thấy nó đỡ tạ cho thằng khác... <a href="https://confession.vn/10283-ngay-au-tien-em-gap-anh-la-sinh-nhat-anh-nha-anh-to-chuc-cho-anh-bua-tiec-cung-gia-inh-va-em-l/" title="cái đm" alt="cái đm">cái đm</a> mình tức Vailoz và chỉ muốn lại chơi khô máu với thằng kia. Có lẽ là mình đang ghen... Về đến nhà mình nhớ ra mình là trai thẳng đm hết hồn ? Sau 3 năm luyện tập mình thấy body mình thật đẹp và thế là mình quyết định bỏ con bạn gái kia vì nó không xứng đáng <a href="https://confession.vn/khi-truot-qua-nhieu-lan-thigiai-en-thoi/" title="với mình" alt="với mình">với mình</a> nữa và mình quen thằng tập gym khác ??? Đó là thằng đỡ tạ cho mình ??? --------------------------------------- Trai thẳng á, hết hồn !!!! -3T-