Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27517 Đà Lạt, ngày ... tháng ... năm Anh về đi con phố đã trở
Hình mô tả cho bài confession
#G27517 Đà Lạt, ngày ... tháng ... năm Anh về đi con phố đã trở đông, Tôi bước vội và rùng mình cần ấm. Anh về đi tôi mượn tay tôi nắm, Mượn đông này, mượn luôn cả trăm năm. Anh về đi ngoài phố rét căm căm, Hàng cây cuộn mình nằm đợi chờ mòn mỏi. Anh về đi mây đã lên màu khói, Cái lạnh điêu tàn đến chẳng nói chẳng thưa. Anh về chưa, anh đã sắp về chưa ? Thu đã rút sau vườn đông quá nửa, Tôi sợ mai lại chẳng còn kịp nữa, Đợi anh về mà lạnh hóa rêu thôi ! --------------------------------------------- Tự dưng đọc bài thơ trên lại nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính: “Cầm tay anh khẽ nói: Khóc lóc mà làm chi? Hôn nhau một lần cuối Em về đi, anh đi … Rồi một hai <a href="https://confession.vn/9796-gia-nhu-anh-khong-phai-la-chien-si-cong-an-ai-o-a-noi-voi-em-rang-neu-lay-em-mot-nguoi-theo-ao/" title="ba " alt="ba ">ba </a> năm, Danh thành anh trở lại, Với em anh chăn tằm, Với em anh dệt vải. Ta sẽ là vợ chồng, Sẽ yêu nhau mãi mãi. Sẽ se sợi <a href="https://confession.vn/9618-soc-van-hoa-chuyen-yeu-nguoi-nuoc-ngoai-chao-moi-ng-minh-la-k57-qua-mot-ua-ban-thi-minh-tinh-co/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> hồng, Sẽ hát câu ân ái. Anh và em sẽ sống Trong một mái <a href="https://confession.vn/13720-dai-dotva-loi-cau-cuu-ngan-gon-thoiminh-k56-nguoi-yeu-k58-yeu-nh/" title="nhà " alt="nhà ">nhà </a> tranh. Lấy trúc thưa làm cổng, Lấy tơ liễu làm mành. Nghe lời anh em hỡi! Khóc lóc mà làm chi? Hôn nhau một lần cuối, Em về đi, anh đi …” #Jack