Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27237 Ngày anh kết hôn, anh hỏi tôi - Sao em không dẫn người ấy
Hình mô tả cho bài confession
#G27237 Ngày anh kết hôn, anh hỏi tôi <a href="https://confession.vn/13823-nguoi-i-cung-ban-luc-17-tuoi-gio-ra-sao-yeu-nha-tu-luc-2-ua-17-t/" title="- Sao" alt="- Sao">- Sao</a> em không dẫn người ấy của mình theo?? - Xin lỗi anh, vì hôm nay <a href="https://confession.vn/13914-thang-sau-to-lay-vo-cac-ban-a-nam-nay-to-moi-26-tuoi-thoi-con-em/" title="người ấy" alt="người ấy">người ấy</a> bận kết hôn rồi.............. --------------------------------------- “Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới. Có <a href="https://confession.vn/11139-tinh-yeu-cua-em-bat-au-tu-tinh-ban-hai-ua-eu-k53-gap-nhau-vao-mua-he-nam-au-tien-o-truong-ai-h/" title="một người" alt="một người">một người</a> từ chối thức dậy trong bình minh” (Nguyễn Phong Việt) -#AD20-