Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
5 năm trước
#G27144 Những câu nói nghe hoài mỗi lần họp hội với đám bạn thân toàn
Hình mô tả cho bài confession
#G27144 Những câu nói nghe hoài mỗi lần họp hội với đám bạn thân toàn straight : - Mày có bồ chưa mậy. - Yêu đứa nào trong nhóm thì nói tụi tao trói lại cho mày. - <a href="https://confession.vn/10836-minh-co-trust-issues-rat-nghiem-trong-nen-hau-nhu-khong-the-chia-se-nhung-chuyen-trong-long-vo/" title="Mày nói" alt="Mày nói">Mày nói</a> đi giờ mày thích trai hay gái biết tao làm mai cho. - Mày bao giờ có chồng. - Ê lỡ như mày cưới, tụi tao đi đàn trai hay đàn gái mậy. - Tụi tao hùng tiền lại cho mày <a href="https://confession.vn/hay-tin-ho-cung-gioi-nen-cam-nhan-tot-lam/" title="qua" alt="qua">qua</a> Thái, nhưng đêm đầu là của tao nha-một thằng trong nhóm phát biểu. - Đêm nay tao sẽ giúp mày một vé - cười nham nhỡ, mặt đê tiện. Vv... Vâng đó là tao. Lần nào cũng thế, tao kín và tao cũng chưa từng có bồ dù trai hay gái, mà chơi chung tới straight nên bây hiểu <a href="https://confession.vn/11673-em-chi-la-nguoi-thu-ba-thoi-phai-khong-anh-minh-la-mot-sinh-vien-neu-khoa-54-minh-quen-anh-tro/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> đó, toàn bàn gái gú vv... Tao nghe lâu lâu hùa theo chứ làm sao giờ. Chưa kể tao bị tụi nó gài mấy lần đi massage - sex nhẹ. Tao khổ quá bây ạ. Mà do ế lâu 25+ rồi nên lắm khi muốn nói thẳng ra tao là gay đó, tao mê trai đó, vv... Mà chẳng được. Lắm khi muốn xin tụi nó cho ôm cái thôi mà chã dám bây à... Tao sợ. Dù ăn nhậu, ngủ chung tùm lum và cũng do chơi thân và lâu rồi nên tao không có cảm giác hay ý định gì sai sai với tụi nó. Chốt vấn đề là bao năm tao vẫn ế. Hết. --------------------------- Đám bạn đã ngỏ lời rồi, thích thằng nào thì để còn trói nó lại kìa. Ế thì húp tạm vại, huý huý :"> -3T-"