Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27129 Đêm nay thật buồn và nhiều suy nghĩ. Nên sẽ kể cho mọi người
Hình mô tả cho bài confession
#G27129 Đêm nay thật buồn và <a href="https://confession.vn/9764-em-co-beo-the-nao-thi-van-nho-be-trong-mat-anh-chac-cac-ban-cung-muong-tuong-c-minh-trong-ntn-r/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> suy nghĩ. Nên sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của tôi và mong mọi người cho tôi xin ý kiến. Tôi và nó là bạn cùng bàn suốt 2 năm học. Nó là người rủ tôi lên ngồi chung với nó vì nó ngồi mình. Tôi cũng không nghĩ gì thì sau mình sẽ có đứa bạn thân. Hai đứa ngồi chung ngồi chung rồi thân thiết dần rồi nó hay câu chân nó vào chân tôi rồi hay giỡn với nhau dần dần tôi biết rằng mình đã thích nó, nghỉ hè thì hôm nào 2 đứa cũng nhắn tin đến mức lên tới 1000 mấy tin rồi tôi đã chuyển sang t/c khác là yêu nó vì nó rất hiền và giống con nít rất đáng yêu. Lên năm học cuối cấp tôi và nó lại ngồi chung lần này là do được sắp cũng thật vui và cũng thật lo vì tôi biết tôi không thể nào quên nó được. Hai đứa cũng thân bình thường. Nhưng, năm cuối này nó không còn những hành động với tôi như trước. Nói chuyện với thôi thì luôn nhỏ nhẹ, không tục như nó giỡn mấy đứa khác. Rồi có lần nhóm bạn chúng tôi đi chơi núi, lúc đấy trời mưa nhỏ, tôi vừa đi vừa than mỏi chân nên than quài rồi hồi sau không biết ý gì không, nó nói với cả nhóm là: "Giờ ai muốn cõng không? muốn thì cằm cặp đi tôi cõng cho", không <a href="https://confession.vn/13520-cho-em-xin-y-kien-voi-a-cha-la-em-moi-xin-vao-lam-ke-toan-cho-01/" title="ai nói" alt="ai nói">ai nói</a> gì hết rồi thấy vậy mấy đứa giục tôi lên thì là nó cõng tôi quàng vai được cõng như trong phim :v Trong mess thì ngoài bà chị no thì tôi là người thứ 2 nó đặt biệt hiệu (nó có giơ nick cho tôi xem câu chuyện giùm nên tôi kiểm tra). Nhớ những lần hai đứa cùng làm bài xem sách mà xém hun nhau đến cả thày nhìn. Nhưng kể từ năm cuối nó thay đổi vối tôi hơn trươc gặp nhau. Thật sự tôi rất muốn tỏ tình nhưng rất sợ !! Mọi người thấy nó tình cảm với tôi không ? Và tôi có nên tỏ tình không ? --------------------------------- Tỏ tình hay không là quyết định của bạn, nhưng <a href="https://confession.vn/11877-co-tien-i-choi-i-an-ko-ong-noi-quy-lop-xin-vai-3-vai-cac-anh-cac-chi-u-tien-i-an-i-choi-tham-c/" title="Lu nghĩ" alt="Lu nghĩ">Lu nghĩ</a> thế này: tỏ tình rồi cũng không mất gì, cớ sao không nói ra rồi xem mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu? Còn hơn là cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ đúng không nè? ;) #Lucius