Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
5 năm trước
#G27106 Phải làm sao khi cả hai còn yêu mà chia tay. Có thể gì
Hình mô tả cho bài confession
#G27106 Phải <a href="https://confession.vn/13354-minh-va-thang-ban-than-tri-cot-choi-voi-nhau-tu-hoi-hoc-c3-len-h/" title=" làm" alt=" làm"> làm</a> sao khi cả hai còn yêu mà chia tay. Có thể gì cái tôi lớn của cả hai mà không ai chịu xin lỗi ai trước. Kéo dài gần 3 tháng ------------------------------------------------- Nếu cảm thấy không ai hạ <a href="https://confession.vn/ai-thue-nha-ca-can-thi-lap-ngay-va-luon-goi-cuoc-gia-inh-cua-vnpt-ngay-nay-inh-chinh-truoc-la-toi-ch/" title="mình được" alt="mình được">mình được</a> thì <a href="https://confession.vn/goc-anh-em-ay-la-thang-em-trai-tao-cac-may-a-2-anh-em-tao-cach-nhau-1-giap-thuo-moi-chom-hen-ho-nam/" title="rất có" alt="rất có">rất có</a> thể sẽ kéo dài thêm thành 3 năm nhé -3T-