Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27054 Nếu không có gì thay đổi thì thứ 5 tới hai vợ chồng t
Hình mô tả cho bài confession
#G27054 Nếu không có gì <a href="https://confession.vn/13778-cut-chua-ha-cai-eo-gi-nghe-gat-ko-gat-la-ung-roi-nguoi-ta-bao-qu/" title="thay đổi" alt="thay đổi">thay đổi</a> thì thứ 5 tới hai vợ chồng t sẽ về chung một nhà :) hihi -------------------------------------------------------------- Nếu có gì thay đổi thì tao giá không đứa nào <a href="https://confession.vn/13698-han-la-au-xuan-nam-moi-ai-cung-tap-nap-trong-khong-khi-ron-rang/" title="về được" alt="về được">về được</a> chung nhà mà <a href="https://confession.vn/13785-phu-co-quen-1-anh-ben-bach-khoa-anh-anh-em-em-cung-vui-ve-co-cho/" title="còn" alt="còn">còn</a> mỗi đứa đi một đường. :) Cho bớt cái tất khoe khoe! :) Steve.