Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27037 Công còn tồn tại không mng ơi chứ xung quanh em sao toàn thụ
Hình mô tả cho bài confession
#G27037 Công còn tồn tại không mng ơi chứ <a href="https://confession.vn/11636-moi-nguoi-bao-minh-bay-gio-phai-lam-gi-hay-cu-im-lang-cho-xong-chuyen-minh-la-k53-ftu-con-anh/" title="xung quanh" alt="xung quanh">xung quanh</a> em sao toàn <a href="https://confession.vn/10385-so-phan-phet-thuc-ra-bat-nguon-tu-tieng-anh-la-tu-fate-la-so-phan-a-um-la-so-phan-ban-toi-k48/" title="thụ thế" alt="thụ thế">thụ thế</a> này:) ? ----------------------------------------------- Có em, công có tồn tại. Nhưng không tới lượt <a href="https://confession.vn/ban-voi-cha-be-sinh-nhat-ko-c-cai-net-gi-ca/" title="em được" alt="em được">em được</a> hưởng em ạ! :) Steve.