Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27013 "Các admin ơi cho em hỏi? Làm sao để được chen 1 chân vào
Hình mô tả cho bài confession
#G27013 "Các admin ơi cho em hỏi? Làm sao để được chen 1 chân vào dàn admin vậy ạ!!! " --------------------------------------- Theo thông lệ cậu phải đăng ký khi Page mở link tuyển. Từ danh sách đăng ký sẽ có 3 Admin được giao để chọn ra khoảng 30 người. 2 trong 3 Admin đó sẽ tiếp tục lọc danh sách 30 người để loại tiếp 1 nửa và chuyển danh sách 15 người sau cùng <a href="https://confession.vn/13534-lai-chuyen-tet-en-bi-hoi-khi-nao-lay-chong-t-thi-la-nguoi-trong/" title="tới " alt="tới ">tới </a> tôi. Từ 15 <a href="https://confession.vn/10734-gau-cuong-bong-a-e-va-no-yeu-nhau-cung-gan-c-5-thang-r-luc-tan-no-e-chi-biet-no-cuong-phim-vs/" title="người này" alt="người này">người này</a> sẽ giảm <a href="https://confession.vn/10838-cau-chuyen-ve-tha-thinh-thanh-ba-cho-em-la-nu-hoc-tai-chinh-a-con-ban-kia-hoc-k58-neu-cau-chuy/" title="xuống còn" alt="xuống còn">xuống còn</a> 5 người và sẽ có email trực tiếp đến từng người. Thường chỉ chọn 1 đến 2 người sau cùng tùy vào nhu cầu trên Page. =)) Ai theo dõi Page lâu sẽ hiểu về xác suất chọn Admin ở đây nhỏ đến thế nào =))) -#AD20-