Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G26971 """Luân hồi chuyển kiếp có làm mình quên nhau không nhỉ"" ""Tình yêu không
Hình mô tả cho bài confession
#G26971 """Luân hồi chuyển kiếp có làm mình quên nhau không nhỉ"" ""Tình <a href="https://confession.vn/13743-cai-tieu-chuan-cua-bo-me-no-loang-ngoang-the-tom-lai-khong-cho-c/" title="yêu không" alt="yêu không">yêu không</a> thắng được số mệnh đâu em ạ"" ""Thế kiếp sau mình vẫn nhớ nhau thì sao"" ""Thế nghĩa là em không uống canh của mạnh bà rồi diễn sâu giả vờ mất trí"" ""Thế nếu còn nhớ thì kiếp sau anh có yêu em nữa không"" ""Đến khi em hết yêu anh thì thôi"" --------------------------------------------------- Biết đâu được kiếp sau mấy mẹ ơi, sống cho trọn kiếp này đi mấy mẹ, bớt sến! :) Chưa chắc gì mấy <a href="https://confession.vn/11490-nguoi-yeu-khong-hop-tuoi-khi-minh-viet-nhung-dong-nay-la-minh-vua-moi-noi-chuyen-voi-ny-cua-mi/" title="năm sau" alt="năm sau">năm sau</a> đã chia tay, đồi quả, chửi bới rồi bóc phốt nhau rồi yêu mẹ người khác rồi chứ ở mà kiếp <a href="https://confession.vn/9813-anh-trai-minh-minh-k54-anh-trai-minh-la-k48-anh-rat-cham-chi-va-nghe-loi-bo-me-anh-cung-hoc-thu/" title="sau vẫn" alt="sau vẫn">sau vẫn</a> yêu nhau! :) Steve.