Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G26948 Làm sao để nhận diện thằng bạn là CÔNG ạ, nó học chung lớp
Hình mô tả cho bài confession
#G26948 Làm sao để nhận diện thằng bạn là CÔNG ạ, <a href="https://confession.vn/13421-en-nen-chia-tay-kiem-tra-30-thi-iem-thap-thi-thi-truot-mon-do-lu/" title="nó học" alt="nó học">nó học</a> chung lớp vs e. Và <a href="https://confession.vn/11622-hom-nay-la-lan-thu-4-anh-tu-choi-cong-viec-moi-voi-muc-luong-hon-2000-anh-la-cuu-sinh-vien-bk/" title="e muốn" alt="e muốn">e muốn</a> cưa <a href="https://confession.vn/ep-qua-co/" title="nó lắm" alt="nó lắm">nó lắm</a> cơ <3 ----------------------------------------- Bóp koo nó thử xem nếu nó mà la lên xong kêu: "Đồ quỷ sứ hà!" thì xác định được nó có phải là công không hay là chị em chứ gì! :) Steve.