Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G26945 "Vì thương mà làm tất cả nhưng vì thương họ lại nói tôi phiền".
Hình mô tả cho bài confession
#G26945 "Vì thương mà làm tất <a href="https://confession.vn/12228-chao-cac-em-khi-ngoi-go-nhung-dong-chu-nay-mat-chi-nhoe-nhoet-chi-cu-tuong-rang-thoi-gian-qua/" title="cả nhưng" alt="cả nhưng">cả nhưng</a> vì thương họ lại nói tôi phiền". Mọi người thấy sao <a href="https://confession.vn/13473-cho-minh-hoi-kieu-nguoi-con-gai-ma-con-trai-thich-la-gi-1-lanh-l/" title="bây giờ" alt="bây giờ">bây giờ</a> tôi rất đau... buông hay không -------------------------------------------------- Không buông là nhu nhược đó bạn ạ! Tự hạ thấp bản thân <a href="https://confession.vn/10019-me-xi-tin-3-minh-sinh-ra-trong-gia-inh-co-bo-me-eu-lam-cong-chuc-nha-nuoc-bo-minh-a-ve-huu-me/" title="vì một" alt="vì một">vì một</a> người đã hoàn toàn cự tuyệt mình thì đó là ngu ngốc. :) Steve.