Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G26924 Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám về nhà... Chuyện là hôm qua tui
Hình mô tả cho bài confession
#G26924 Đến bây giờ tôi vẫn <a href="https://confession.vn/giac-mo-truacua-sinh-vien-y-duoc-3-may-ban-hoc-y-duoc-vao-xac-nhan-xem/" title="chưa dám" alt="chưa dám">chưa dám</a> về nhà... Chuyện là hôm qua tui mới bắt phao của vợ mình... Đợt bão hôm trước hủy thi nên hôm qua tụi sinh viên thi bù. <a href="https://confession.vn/10337-yeu-thi-cu-yeu-thoi-tuong-lai-la-chuyen-sau-nay-lo-lang-nhieu-lam-gi-minh-la-sinh-vien-nam-hai/" title="Hôm" alt="Hôm">Hôm</a> qua làm giám thị gác thi phòng của vợ mình, phòng 2 giám thị. Tôi đã mắt nhắm mắt mở để ẻm lật, mà không biết ẻm làm thế quái nào để bà cô kia để ý, bả nhắc tui bắt phao ẻm, thật sự không muốn nhưng bả đã nói vậy thì không lẽ không bắt, trưởng khoa kiểm điểm chết cho nên tôi "hốt" ẻm luôn, rồi bắt ẻm nộp bài ra <a href="https://confession.vn/13768-ai-hieu-cam-giac-theo-uoi-may-nam-rong-ra-nhung-cung-chi-nhan-la/" title="khỏi" alt="khỏi">khỏi</a> phòng. 5p sau ẻm nhắn lại cho tôi 1 tin nhắn "ĐỪNG VỀ NHÀ!", thế là tôi đi hoang từ hôm qua tới giờ. Bây giờ không biết làm sao cho ẻm nguôi giận cho tôi về nhà đây, xin mọi người giúp đỡ Anh hứa sẽ cho tiền em học lại, xin với trưởng khoa giúp em không bị đình chỉ thi môn đó, mong em cho anh về nhà. Bà xã đại nhân -------------------------------------- CHO ZỪAAAA!!! CHIA TAY!!! -3T-