Bình luậnLần sau gặp ổng ở wc thì xoã tóc ra, đi tới như một bông hậu. Và trườn ra trước mặt ổng, cần thiết thì lè lưỡi liếm cái vòi nước mắt ngước lên ra vẻ bitches. Sang lên đuỹ. Mày sẽ có dc ổng
trước tiên phải hỏi lại bạn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, muốn đánh cái biết kết quả liền hay là muốn theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Nếu là 1 thì như ad Chúi nói đấy mà bạn làm theo rồi có gì viết đơn xin thôi việc sẵn luôn nhé, nếu trường hợp xấu xảy ra nó từ chối và đi kể với công ty. Nếu là 2 muốn chậm mà chắc thì ai biết đâu, tình yêu tự tìm ra cách thôi