Bình luận

cố những thứ gọi là nghiệp, hay còn gửi là nghiệp chướng, và m, t nói m á, cái đứa đăng cfs này, ngiệp nặng lắm con ạ, suốt đời mà sẽ bị địt miết thôi con lúc đó, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hốn hợp sẽ đến thăm m
Ủa là ghé tạt qua táng cái bánh dô mặt rồi đi hả? Yêu nghiệt. Kiếp này khoe bồ, kiếp sau ... éo cần kiếp sau, kiếp này bị chặt c-u luôn đm :)
Nghiệp chướng.? t thề là mài và thằng chồng của mài sẽ không toàn thây đâu nha con. T tủi thân quá mà. ??
Tại sao những cfs thồn bánh thiên hạ lại đăng hai lần, tại sao, ăn bánh phải ăn nhiều loại chớ ăn loại ăn rồi mà dở thì mệt lắm :v