Bình luận

Tôi cũng z và để cho mình thanh thản tôi đã chọn cách xem như người xa lạ vs ai kia gần 1 năm rồi tôi và người đó chỉ nói chuyện vs nhau được 3s