Bình luận

Nhìn dòng đầu tiên tưởng sẽ sướt mướt các kiểu các kiểu xong đến cuối....trời đựu t cạn lời luôn?
yepp, tình trạng của mị 2 năm trước là v, mà l1uc đó có dám nói là gay đâu, nói là đang thích 1 con nhỏ khác nên ko chấp nhận tình cảm dc'
Tao cũng đang muốn nói nè, có bé thụ cua t, t muốn lạy bảy ngàn tám chăm cái vậy, không lẽ t nói thẳng ra là chụy e nó mới chịu =)))