Bình luận

Ủa ủa? Thời đại internet mà sao confs cứ như cách đây mấy chục năm vậy. Gọi video đồ đi, chat xxx đồ đi, ở đó mà nhớ em qua từng bức ảnh....