Bình luận

Mạnh mẽ vậy thôi, nhưng chia tay ai mà chẳng buồn. Nhưng buồn hay hạnh phúc khi yêu và tan vỡ pà điều hiển nhiên mà.