Bình luận

đã bao giờ mầy từ quận TB chạy qua quận 7 rước ng ta đi chơi chưa, chứ tao mà bắt tao 2 ngày chạy 1 lần là tao thấy nản rồi đó
Cứ là chính mình thôi. Người thích sẽ thích. Người không thích sẽ không thích. Đừng áp đặt cho bản thân quá nhiều. Cố gắng. ?
Con người mà, sợ mất hơn là có được, sợ bị tổn thương sau mỗi cuộc yêu đương. Mà nếu mãi sợ như vậy, đến khi nào thì là hạnh phúc ?
... Cũng hk biết nói thế nào để bạn yên lòng vì bản thân cũng đã từng như thế. Lên tiếng để bạn biết có ng đang chia sẽ với bạn
Cái kiểu đó như là lúc chưa quen thì rất hào hứng, hấp dẫn, khi quen rồi thì thấy nó nhạt như nước ốc nên bắt đầu buông lơi
Sống chăm sóc bản thân trước. Còn chúng nó kệ mẹ đi. Sống nặng tình thì khổ mình thôi. Cứ hỏi thẳng chứ không lại cao thêm 10 cm