Bình luận

Thật buồn thật cô đơn Mình cũng từng như vậy nhỉ? Cũng nhắn tin cũng ráng khơi chuyện nói rồi đợi tin nhắn tận khuya. Nhưng giờ sao? Có phải người yêu đâu mà có bây giờ ?
Có những lúc ta đợi mãi ai đó sẽ bỏ qua hờn dỗi và về lại với ta ... Và rồi đó trở thành thói quen mỗi tối và rồi ta vẫn đợi mặc cho an nhiên người đó đã quên ta...
Mỗi một thời điểm, các m sẽ luôn có 1 người phù hợp để các m thương nhưng chưa hẳn tại thời điểm khác các m sẽ thương nó. Nên thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
4 năm. Thời gian sẽ xoa dieu và xoa´ đi tat cả. Chỉ cân ko liên lac vs nhau. Cố găng chiu dưng, khi đã chấp nhân ko còn ai bên cạnh là ok r. Tin t đi -> tgian là liêu thuoc hay nhat. Sau này khi gap lại mình còn giat mình: sau ngày xưa mình hay thê ????