Bình luận

Đũy nulo lâu năm , cuồng dâm sinh hoang tưởng , nằm ở khóng ko biết làm gì , lên đây khoe ck thì nói mje vậy đí , xóe rải gạo muối
Tội có 1 bạn tên Công nhưng la thụ và bị NULOSA. Lịt pẹ, làm bồ đọc tưởng gì, hoá ra là khoe bồ, thứ Nulo
Công Văn Cao :))) nhớ đến cháu, và đến giờ thỉnh thoảng chú vẫn nhầm lẫn đâu là tên đâu là họ của cháu ???
Hổng ấy giờ chụy êm phát động phong trào đi. Mai ra đường hễ gặp đứa nào tên Thành Công là lấy bánh thồn vô họng nó ? Thấy được ko?? ?
Đề nghị từ nay có bài nào khoe bồ thì note trên đầu nhé để khỏi đọc mắc công sinh khẩu nghiệt vs mấy con NULOSA ???