Bình luận

địa trai thì đầu tư ít chất xám đi, gặp nó buổi tối thì hôm qua nó làm ca tối, hôm sau sớm lắm phải đến ca trưa đến ca tối mới có cơ hội gặp đc, tốt nhất là canh giao cao trưa và tối mà đi bao gặp. Tối gặp xong nulosa cả đêm ko ngủ đc sáng sớm xách háng đi bỏ quên não ở nhà. Kém sang deso -_-
Người ta là nhân viên Lịch sự là lẽ tất nhiên Và con mẹ chủ thớt Cái đầu có vẻ điên Hoặc nulosa triền miên Làm ơn hãy bình yên. Bớt nulosa, bớt nuốt thính